<rp id="vg3lm"></rp>
  1. <em id="vg3lm"></em>
  2. <em id="vg3lm"></em>
  3. 專利

   Back to Top

   施恩禧電氣公司專利聲明符合35 USC第287條的虛擬專利標記規定

   施恩禧產品、材料或部件可能享有以下列表中的一項或多項美國專利或專利授權。本列表內容將隨時更新。各項專利可能正在審批過程中或已經發布,可能已在美國和名單上未列出的其他國家或地區發布。

     8,760,996 7,982,338 7,440,251 6,943,313 6,636,101 D778,145
   10,099,899 8,681,462 7,916,627 7,391,597 6,941,233 6,628,494 D722,030
   10,045,396 8,508,897 7,916,437 7,352,265 6,922,132 6,601,002 D772,185
   9,880,724 8,508,070 7,893,380 7,314,021 6,922,087 6,538,422  
   9,871,354 8,447,707 7,864,023 7,279,653 6,917,186 6,486,426  
   9,685,280 8,351,606 7,864,022 7,253,603 6,867,679 6,483,067  
   9,679,708 8,350,412 7,860,615 7,230,411 6,767,036 6,456,025  
   9,660,402 8,334,738 7,820,926 7,223,928 6,720,857 6,429,393  
   9,640,953 8,301,314 7,804,280 7,180,004 6,714,395 6,423,903  
   9,583,897 8,272,127 7,786,412 7,122,917 6,697,240 6,347,027  
   9,576,757 8,207,728 7,773,368 7,041,913 6,696,658 6,331,798   
   9,385,493 8,085,123 7,773,360 7,026,560 6,674,027 6,300,585  
   9,362,663 8,072,727 7,672,108 6,963,475 6,668,232 6,215,263   
   9,106,571 8,022,318 7,626,397 6,950,764 6,667,601 6,163,265  
   8,824,116 8,000,069 7,592,555 6,944,004 6,646,216 D796,941     麻将真钱app